Acordul utilizatorului

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Acest Acord de Utilizator (denumit în continuare Acordul) se referă la site-ul "Expertologie", situat la https://ro.expertexpro.com/.

 2. Site-ul "Expertologie" (denumit în continuare "Site-ul") este proprietatea unei entități juridice LLC MOS.

 3. Prezentul acord guvernează relația dintre Administrația site-ului "Expertologie" (în continuare - Administrația site-ului) și Utilizatorul acestui site.

 4. Administrarea site-ului își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau șterge clauze ale prezentului Contract în orice moment fără notificarea Utilizatorului.

 5. Utilizarea Site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea Acordului și modificările aduse acestui Contract.

 6. Utilizatorul este responsabil personal pentru verificarea acestui Contract pentru modificările aduse acestuia.

DEFINIȚII ALE TERMENILOR

Următorii termeni au următoarele semnificații în sensul prezentului acord:

 1. "Expertologie" - o resursă de Internet aflată pe numele domeniuluihttps://ro.expertexpro.com/, desfășurând activitățile sale prin resursele de internet și serviciile conexe (în continuare - Site-ul).

 2. "Expertologie" este un site care conține informații despre Bunuri și / sau Servicii și / sau Alte valori pentru utilizator, Vânzător și / sau Furnizorul de servicii, care permite selectarea, comanda și / sau achiziționarea Bunurilor și / sau primirea serviciului.

 3. Administrarea site-ului - angajați autorizați să gestioneze site-ul, acționând în numele unui individ Dmitri N. Antonov.

 4. Utilizatorul site-ului (denumit în continuare Utilizator) este o persoană care are acces la Site prin Internet și folosește Site-ul.

 5. Conținutul site-ului (în continuare - conținutul) - rezultatele protejate ale intelectualitățiiactivități, inclusiv texte literare, titluri, prefixe, adnotări, articole, ilustrații, coperți, lucrări muzicale cu sau fără text, grafică, textuală, fotografică, derivată, compozită și alte lucrări, interfețe utilizator, interfețe vizuale, , logo-uri, programe de calculator, baze de date, precum și designul, structura, alegerea, coordonarea, aspectul, stilul general și locația conținutului conținut în Site și alte obiecte intelectual deținută în mod colectiv și / sau individual conținute pe site-ul web https://ro.expertexpro.com/.

OBIECTUL ACORDULUI

Obiectul prezentului acord este de a oferi utilizatorului accesul la produsele și / sau serviciile furnizate pe site.

Site-ul oferă utilizatorului următoarele tipuri de servicii (servicii):

 1. accesul la instrumente de căutare și navigare pe site;

 2. oferind utilizatorului posibilitatea de a posta mesaje, comentarii, recenzii ale utilizatorilor, evaluarea conținutului site-ului;

 3. accesul la informații cu privire la Bunuri și / sau servicii la informații despre cumpărarea Bunurilor pe bază plătită / gratuită;

 4. Toate serviciile existente (de fapt) (funcționale) ale site-ului, precum și orice modificări ulterioare și servicii suplimentare (servicii) care apar în viitor, intră sub incidența prezentului acord.

 5. Accesul la site este oferit gratuit.

 6. Prezentul acord este o ofertă publică. Prin accesarea Site-ului, utilizatorul este considerat că sa alăturat acestui Acord.

 7. Utilizarea materialelor și serviciilor site-ului este reglementată de legile aplicabile ale Federației Ruse.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Administrarea site-ului are dreptul la:

 1. Modificați termenii de utilizare a site-ului, precum și modificați conținutul acestui site.

 2. Modificările intră în vigoare din momentul publicării noii versiuni a Acordului pe site.

 3. Ștergeți conturile de utilizator.

 4. Refuză să se înregistreze fără a da un motiv.

Utilizatorul poate:

 1. Utilizați toate serviciile disponibile pe Site, precum și cumpărați orice Produse și / sau Servicii oferite pe Site.

 2. Adresați-vă orice întrebări legate de serviciile site-ului.prin e-mail:chinateampro2015@gmail.com sau alte contacte listate în secțiunehttps://ro.expertexpro.com/kontakty/.

 3. Utilizați Site-ul exclusiv în scopurile și în modul prevăzut de acord și nu este interzis de legile Federației Ruse.

 4. Copierea informațiilor de pe site este permisă cu indicarea sursei.

 5. Solicitați administratorului să ascundă orice informație despre utilizator.

 6. Utilizați informațiile site-ului pentru scopuri personale necomerciale.

 7. Obțineți acces la utilizarea Site-ului după ce ați respectat cerințele de înregistrare.

Utilizatorul site-ului se obligă:

 1. Să furnizeze, la solicitarea Administrației site-ului, informații suplimentare care au legătură directă cu serviciile furnizate de acest site.

 2. Respectați drepturile de proprietate și non-proprietate ale autorilor și ale altor deținători de drepturi atunci când utilizați site-ul.

 3. Nu luați măsuri care pot fi considerate ca perturbând funcționarea normală a site-ului.

 4. Nu difuzați prin utilizarea Site-ului orice informații confidențiale și protejate de legislația Federației Ruse despre informații despre persoane fizice sau juridice.

 5. Evitați orice acțiuni în urma cărora poate fi încălcată confidențialitatea informațiilor protejate de legislația Federației Ruse.

 6. Nu utilizați Site-ul pentru difuzarea informațiilor publicitare, cu excepția consimțământului Administrației site-ului.

Nu utilizați servicii pentru:

 1. încălcarea drepturilor minorilor și (sau) provocarea de prejudicii sub orice formă.

 2. încălcarea drepturilor minorităților.

 3. prezentându-vă în calitate de altă persoană sau reprezentant al organizației și / sau

 4. comunități fără drepturi suficiente, inclusiv pentru personalul acestui site.

 5. declarații false privind proprietățile și caracteristicile oricăror Bunuri și / sau servicii postate pe Site.

 6. comparație incorectă a Bunurilor și / sau Serviciilor, precum și formarea unui negativ

 7. atitudinile față de persoane (care nu) utilizează anumite Bunuri și / sau servicii sau condamnă aceste persoane.

 8. descărcarea de conținut ilegal încalcă drepturile terților;

 9. promovează violența, cruzimea, ura și / sau discriminarea pe criterii rasiale,

 10. naționale, sexuale, religioase, sociale; conține neauthentic

 11. informarea și (sau) insultele către anumite persoane, organizații sau autorități.

 12. stimulente pentru comiterea de acte ilegale, precum și asistență pentru persoanele ale căror acțiuni vizează încălcarea restricțiilor și interdicțiilor în vigoare pe teritoriul Federației Ruse.

Utilizatorul este interzis de la:

 1. Utilizați orice dispozitive, programe, proceduri, algoritmi și metode, dispozitive automate sau procese manuale echivalente pentru a accesa, achiziționa, copia sau urmări conținutul site-ului.

 2. Perturbați funcționarea corectă a site-ului.

 3. În orice mod să ocolim structura de navigare a site-ului pentru a obține sau a încerca să obținem orice informații, documente sau materiale prin orice mijloace care nu sunt reprezentate în mod specific de serviciile acestui site.

 4. Accesul neautorizat la funcțiile Site-ului, la orice alte sisteme sau rețele legate de acest Site, precum și la orice servicii oferite pe Site.

 5. Întrerupeți sistemul de securitate sau autentificare pe Site sau pe orice rețea legată de Site.

 6. Efectuați o căutare inversă, urmăriți sau încercați să urmăriți orice informație despre orice alt utilizator al site-ului.

 7. Folosiți site-ul și conținutul său pentru orice scop interzis prin lege.

 8. Din Federația Rusă, precum și să încurajeze orice activitate ilegală sau altă activitate care încalcă drepturile Site-ului sau ale altor persoane.

UTILIZAREA SITE-ULUI

 1. Site-ul și conținutul inclus în Site sunt deținute și operate de Administrația site-ului.

 2. Conținutul site-ului este protejat de dreptul de autor, de dreptul mărcilor, precum și de alte drepturi legate de proprietatea intelectuală și de legea concurenței neloiale.

 3. Achiziționarea Bunurilor oferite pe Site poate necesita crearea unui cont de utilizator.

 4. Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității informațiilor despre cont, inclusiv a parolei, precum și pentru toate activitățile care sunt efectuate în numele Utilizatorului de cont.

 5. Utilizatorul trebuie să notifice imediat Administrației site-ului utilizarea neautorizată a contului sau a parolei sau orice altă încălcare a securității.

 6. Administrarea site-ului are dreptul de a anula unilateral un cont de utilizator dacă acesta nu a fost utilizat timp de mai mult de 36 de luni consecutive fără notificarea utilizatorului.

 7. Prezentul Acord se extinde la toți termenii și condițiile suplimentare pentru achiziționarea de bunuri și / sau furnizarea de servicii furnizate pe Site.

 8. Informațiile afișate pe site nu trebuie interpretate ca o modificare a prezentului acord.

 9. Administrarea site-ului are dreptul oricând, fără a notifica Utilizatorul să facă modificări în lista produselor și serviciilor oferite pe Site și (sau) prețurile acestora.

Documentul specificat în clauza 5.11 din prezentul Acord reglementează în partea relevantă și extinde efectul asupra utilizării de către Utilizator a Site-ului:

 1. Politica de confidențialitate:https://ro.expertexpro.com/privacy-policy/

 2. Toate documentele enumerate în clauza 5.11 din prezentul acord pot fi actualizate. Modificările intră în vigoare din momentul publicării lor pe site.

RESPONSABILITATEA

Orice pierderi pe care utilizatorul le-ar putea suporta în caz de încălcare intenționată sau neatentă a oricărei dispoziții din prezentul acord, precum și din cauza accesului neautorizat la comunicările unui alt Utilizator, nu sunt rambursate de Administrația site-ului.
Administrarea acestui site nu este responsabilă pentru:
 1. Întârzieri sau eșecuri în procesul de operare, care rezultă din forța majoră, precum și orice problemă în domeniul telecomunicațiilor, calculatoarelor, sistemelor electrice și altor sisteme conexe.

 2. Acțiunile sistemelor de transfer, ale băncilor, ale sistemelor de plăți și ale întârzierilor asociate activității acestora.

 3. Funcționarea corectă a site-ului, în cazul în care utilizatorul nu dispune de mijloacele tehnice necesare utilizării sale și, de asemenea, nu are obligația de a oferi utilizatorilor astfel de mijloace.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ACORDULUI UTILIZATORULUI

 1. Administrația site-ului are dreptul de a divulga informații despre Utilizator, în cazul în care legislația actuală a Federației Ruse impune sau permite o astfel de divulgare.

 2. Administrația site-ului are dreptul, fără înștiințare prealabilă, să întrerupă și / sau să blocheze accesul la Site în cazul în care Utilizatorul a încălcat prezentul Acord sau termenii de utilizare ai Site-ului conținute în alte documente, precum și în cazul încetării site-ului sau din cauza unei probleme tehnice sau a unei probleme.

 3. Administrarea site-ului nu este responsabilă față de Utilizator sau terțe părți pentru încetarea accesului la Site în cazul încălcării de către Utilizator a oricărei prevederi a acestui Acord sau a altui document care conține termenii de utilizare a Site-ului.

 4. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații colectate despre Utilizatorul acestui site, dacă divulgarea este necesară în legătură cu o investigație sau plângere referitoare la utilizarea ilegală a Site-ului sau pentru a stabili (identifica) Utilizatorul care poate încălca sau interfera cu drepturile Administrației Site-ului sau drepturile altor Utilizatori ai Site-ului.

 5. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui orice informații despre Utilizator, pe care le consideră necesare pentru a respecta prevederile actualei legi sau hotărâri judecătorești, a asigura respectarea condițiilor prezentului Contract, a proteja drepturile sau securitatea organizației, Utilizatorii.

DISPUTE RESOLUTION

 1. În eventualitatea unor dezacorduri sau litigii între părțile la prezentul acord, o cerință preliminară înainte de a se adresa instanței este depunerea unei cereri (o propunere scrisă de soluționare voluntară a litigiului).

 2. Beneficiarul cererii în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii va notifica reclamantul în scris cu privire la rezultatele examinării cererii.

 3. Dacă este imposibilă soluționarea litigiului în mod voluntar, oricare dintre părți are dreptul să se adreseze instanței pentru a-și proteja drepturile care le sunt acordate de legislația actuală a Federației Ruse.

 4. Orice revendicare privind condițiile de utilizare a site-ului trebuie depusă în termen de 5 zile de la data producerii cererii, cu excepția protecției drepturilor de autor ale materialelor site-ului protejate de lege. În cazul încălcării condițiilor din această clauză, orice revendicare este lăsată fără a fi luată în considerare de către instanță.

CONDIȚII SUPLIMENTARE

 1. Administrarea site-ului nu acceptă contracte oferite de Utilizator cu privire la modificările aduse acestui Acord de utilizare.

 2. Comentariile utilizatorilor postate pe site nu sunt informații confidențiale și pot fi utilizate de Administrația site-ului fără restricții.

Actualizat în 19 august 2018

Evaluarea produselor

Sfaturi pentru alegere

Comparație